Det er at du køber og bruger data, når du har behov for det

På samme måde som med en bil

TC-GO.DKs fleksible internet er den mest transparente måde at købe mobilt bredbånd på. Du køber data og så bruger du det, når du har behov for det. Ligesom at fylde benzin på din bil, som du formentlig heller ikke gør, før tanken er tom. Det bedste af det hele er, at du med TC-GO.DK altid har mulighed for at komme på internettet, uanset hvor du er henne i Danmark.

Der er ingen månedlige omkostninger, bindingsperiode, kontrakter eller opstartsomkostninger. Har du et stort databehov i en periode, så køber du en lidt større datapakke og når du så har et mindre behov, køber du en mindre datapakke. Har du slet ikke behov i en periode, så lader du bare helt være med at købe noget.

Hos os køber du data, bruger data og så køber du data igen...eller lader være

Data koster helt ned til 2,5 kr/GB og holder i tre måneder, hvis du ikke har brugt det forinden. Derudover kan du lade være med, at købe data i yderligere seks måneder. Så fra den dag du køber en datapakke, behøver du ikke købe en ny datapakke i de kommende ni måneder.

 
 

Det fleksible internet er noget TC-GO.DK har lanceret for at simplificere en kæmpe jungle af abonnementer, bindingsperioder, underlige rabatter mm., som de mange teleselskaber hele tiden lancerer. 

Der er ingen mærkelige kontrakter eller bindinger-bare mobilt bredbånd uden abonnement.