Udstyret i campingvognen skal være i orden og krav om internet bliver mere og mere udbredt. Der skal gerne være internet i campingvognen, men det forventes også at internetforbindelsen er stabil og hurtig.

Når man er i campingvognen (fastlægger eller ej) kan forbruget af internet variere meget; den ene dag kan regnvejret og de grå skyer betyde, at børnene bruger deres tablet til at spille, at man ser en god film eller streamer musik via nettet. Den anden dag kan solens stråler betyde, at man hellere vil bruge tiden udendørs.

De færreste campingpladser ligger i urbane miljøer, nogle gør dog. Uanset hvad, så vil man godt kunne være online!

MOBILT BREDBÅND ER VEJEN FREM

Det mobile bredbånd har udviklet sig i en positiv retning over en årrække og hos TC-GO.DK er vi specialister i at tilbyde stabilt internet, selv i områder med begrænset mobildækning.
 

 

Konceptet er meget simpelt idet vi tilbyder internet uden abonnement og uden binding. Du har altid adgang til internettet (dog med en langsom forbindelse). Er du ikke tilfreds med hastigheden, så køber du data via vores hjemmeside når du har brug for det - det minder i grove træk om et taletidskort. Vi har datapakker fra 10 GB (139 kr.) - 200 GB (499 kr.).